SZUKAJ

FAQ

FAQ

Czy jest wymagane doświadczenie?

Nie jest konieczne, ale jest preferowane. W zależności od projektów i zadań jesteśmy zainteresowani kandydatami o różnym stopniu doświadczenia.

Dopuszczamy wielorakie formy współpracy (umowa o staż/praktykę, umowa o pracę, umowa o dzieło, inne…). Jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Tak, na wybranych stanowiskach jest taka możliwość, częstotliwość i zakres godzinowy wg indywidualnych ustaleń.

Na wybranych stanowiskach jest możliwość dostosowania do indywidualnych wymagań. Jest to kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.

Tylko w przypadku szczególnego zainteresowania obu stron.

Tak. Głównie na podstawie umów trójstronnych pomiędzy zainteresowanym (studentem), operatorem (uczelnia) i pracodawcą (LASKA), a także zależnie od bieżących możliwości i zapotrzebowania.

Zostaniesz zapoznany z Organizacją, zasadami jakie w niej obowiązują, przejdziesz instruktaż stanowiskowy, poznasz Zespół do którego dołączysz. Mamy na tę okoliczność program wdrożeniowy wg którego zostaniesz przeprowadzony, tak aby optymalnie wprowadzić Cię w nowe miejsce.

Zależnie od potrzeb stanowiska, jednak nie mniej niż B1, gdzie:

Średniozaawansowany

B1 – Intermediate

B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany

C1 – Advanced

C2 – Proficient

Tak. W zależności od stanowiska jakie się zajmuje ich intensywność jest różna.

Tak. Realizuje się to na podstawie zawartych umów i porozumień pomiędzy stronami. Dotychczas kilku naszych pracowników przygotowało/przygotowuje prace dyplomowe w oparciu o produkty/projekty firmy LASKA.

Tak. Wymaga to indywidualnych uzgodnień.

  • nastawienie na rozwój,
  • samodoskonalenie,
  • proaktywność,
  • zaangażowanie,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • samodzielność i umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień,
  • otwartość i kreatywność,
  • chęć zmieniania świata na lepsze,
  • zainteresowanie nowymi technologiami.

Tak, od 3go roku studiów. Preferowane są uczelnie techniczne, specjalizacja związana ze stanowiskiem na jakie składa się aplikację, szczególnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Mechatroniki, Elektryczny.

Podstawowa i ugruntowana wiedza inżynierska z dziedziny w jakiej kandydat będzie się realizował. Samodzielność i nastawienie na rozwiązywanie problemów. Inżynierskie podejście do zagadnień. Zaangażowanie w realizowane zadania, otwartość i nieszablonowe myślenie.

Chcesz zadać pytanie odnośnie oferty pracy lub rekrutacji?

Kontakt