ПОИСК

Технические пломбы

Фрезерные установки и головки для электродов

Во время процесса контактной сварки колпачковые электроды подвергаются большим механическим и тепловым нагрузкам. Кроме того, при сварке листового металла с покрытием происходят процессы проникновения легирующих компонентов из покрытия листового металла в колпачковые электроды. На поверхности электродов образуется слой латуни, снижающий их проводимость. Для поддержания постоянного повторяющегося качества сварных точек относительно размера, прочности и формы необходимо постоясварной точки колпачковых электродовнно поддерживать требуемый диаметр . Также следует систематически удалять образующийся на внешней поверхности электродов слой латуни и других примесей. Вышеуказанные цели можно реализовать с помощью различных типов фрезерных установок, предназначенных для ручных и роботизированных сварочных пистолетов. На фрезерных установках монтируются специальные режущие головки, обеспечивающие фрезеровку требуемой формы электрода.

 
Тип
Привод
более
titlerfp-700
RFP 700

One side Pneumatic
 

RFP 700

Frezarka do elektrod jednostronna pneumatyczna

Urządzenie zasilane sprężonym powietrzem do ostrzenia elektrod. Dzięki specjalnej konstrukcji umożliwiają ostrzenie jednostronne tzn. w jednej operacji ostrzy się tylko elektrody górne lub tylko elektrody dolne.

 

Korzyści używania frezarek pneumatycznych jednostronnych:

- zasilanie sprężonym powietrzem, brak elektryczności, najwyższe bezpieczeństwo i komfort pracy
- ostrzenie jednostronne bez konieczności zaciskania elektrod
- specjalna konstrukcja zapewnia odpowiedni docisk do ostrzonej elektrody nasadkowej
- wymienne głowice i noże

Pobierz kartę katalogową 

titlerfp-600
RFP 600

Two side Pneumatic
 

RFP 600

Frezarka do elektrod dwustronna pneumatyczna

Urządzenie zasilane sprężonym powietrzem do ostrzenia elektrod.  Zwiększona moc zapewnia jednoczesne ostrzenie elektrod górnej oraz dolnej.

 

Korzyści używania frezarek pneumatycznych dwustronnych:

- zasilanie sprężonym powietrzem, brak elektryczności, najwyższe bezpieczeństwo i komfort pracy
- zwiększona moc umożliwia ostrzenie jednocześnie elektrody górnej oraz dolnej,
- większa wydajność, krótszy czas ostrzenia
- wymienne głowice i noże

Pobierz kartę katalogową 

titlerf-200
RF 200

Two side Manual
 

RF 200

Frezarka do elektrod dwustronna ręczna

Narzędzie ręczne do ostrzenia elektrod. Ostrzenie dwustronne, jednocześnie jest ostrzona elektroda górna oraz dolna.

 

Korzyści stosowania frezarek dwustronnych ręcznych:

- prosta budowa, brak zasilania elektrycznego oraz pneumatycznego
- ostrzenie jednocześnie elektrody górnej oraz dolnej,
- wymienne głowice i noże

titleglowica
Głowica

Einschneidplatte Fräsgeräte
 

Głowica

jednonożowa i nóż

Produkowane przez nas głowice umożliwiają kształtowanie elektrod nasadkowych wg norm DIN, VW, Fiat, Ford, Mabec oraz innych standardów automotive o prawie dowolnej geometrii. Głowica składa się z uniwersalnej obudowy, która stosowana jest dla wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych i różnych typów elektrod o dowolnym kształcie. Mocowana w urządzeniach frezarskich za pomocą połączenia bagnetowego, „Quick-Lock” lub „Torx” (opcjonalnie inne mocowania). Stosowanie precyzyjnych głowic do frezowania pozwala na zoptymalizowanie procesu obróbki elektrod nasadkowych. Po odpowiednim doborze parametrów frezowania (siła nacisku, czas) osiągamy bardzo wysoką żywotność elektrod oraz skracamy czas obróbki do niezbędnego minimum. W związku z powyższym skraca się czas postoju linii spowodowany wymianą elektrod nasadkowych.

 Korzyści stosowania głowic skrawających jednonożowych:
- prosta budowa, tylko jeden nóż o wysokiej trwałości,
- bardzo szybka i prosta wymiana noża,
- precyzyjne i stałe utrzymywanie średnicy punktu zgrzewania elektrod nasadkowych,
- wysoka gładkość obrabianych powierzchni elektrod,

 

Nasze rozwiązania chronione są patentem firmy Laska Technika Przemysłowa.

titleglowica-1
Głowica

Merschneidplattensystem Fräsgeräte
 

Głowica

czteronożowa i noże

Produkowane przez nas głowice umożliwiają kształtowanie elektrod nasadkowych wg norm DIN, VW, Fiat, Ford, Mabec oraz innych standardów automotive o prawie dowolnej geometrii. Głowica składa się z uniwersalnej obudowy, która stosowana jest dla wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych i różnych typów elektrod o dowolnym kształcie. Mocowana w urządzeniach frezarskich za pomocą połączenia bagnetowego, „Quick-Lock” lub „Torx” (opcjonalnie inne mocowania). Stosowanie precyzyjnych głowic do frezowania pozwala na zoptymalizowanie procesu obróbki elektrod nasadkowych. Po odpowiednim doborze parametrów frezowania (siła nacisku, czas) osiągamy bardzo wysoką żywotność elektrod oraz skracamy czas obróbki do niezbędnego minimum. W związku z powyższym skraca się czas postoju linii spowodowany wymianą elektrod nasadkowych. 

Nazwa głowica czteronożowa jest przyjęta potocznie, ponieważ głowica tego typu wyposażona jest w:
- nóż kształtujący typu K - 1 szt.
- płytki podporowe typu S - 3 szt.

Umożliwia ostrzenie w jednej operacji zarówno elektrodę górną i dolną.

 Korzyści stosowania głowic skrawających czteronożowych:
- niskie koszty eksploatacji (uniwersalna niezużywająca się obudowa, wysoka trwałość płytek podporowych oraz noża kształtującego),
- szybka i prosta wymiana noża,
- precyzyjne i stałe utrzymywanie średnicy punktu zgrzewania elektrod nasadkowych,
- wysoka gładkość obrabianych powierzchni elektrod,
- bardzo dobre odprowadzenie wiórów.

 

Nasze rozwiązania chronione są patentem firmy Laska Technika Przemysłowa.